dimarts, 24 de març de 2009

JOAN OLIVER / PERE QUART

En aquest documental, persones que van tractar assíduament Joan Oliver -la seva filla Sílvia Oliver i el seu nebot Ignasi Riera- ens en donen la visió humana. I diversos estudiosos -Joaquim Molas, Josep M.Benet i Jornet, Josep M.Balaguer i Helena Mesalles- comenten els aspectes més rellevants de la seva obra.