dilluns, 11 de maig de 2009

La mort i la guerra

LA MORTi LA GUERRA